Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần VNG (“VNG”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 

1. Cập nhật

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi VNG, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website: . Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website https://dieukhoan.vngcorp.mobi để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 

2. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi VNG, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi VNG và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của VNG.

 

3. Tài Khoản

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của VNG, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 

4. Quyền lợi và trách nhiệm

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của VNG:

 

5. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, VNG có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, VNG và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 

6. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, (3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với VNG về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

(c) Một số ứng dụng của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như ARKit (Agumented Reality hay gọi tắt là AR - Công nghệ thực tế ảo), Camera API, TrueDepth API... hoặc các công nghệ tương tự được cung cấp bởi hệ điều hành mobile. Các công nghệ này được sử dụng để ghi nhận thông tin biểu hiện trên khuôn mặt của người dùng và dùng cho tính năng trong ứng dụng.

 

7. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được và căn cứ pháp lý để xử lý thông tin

Mục đích chính của việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập và lưu giữ là để cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi mà bạn yêu cầu và để cải thiện trải nghiệm chơi trò chơi của bạn, nhưng ngoài ra còn có các mục đích sử dụng khác. Việc sử dụng mà theo đó chúng tôi thu thập và lưu giữ thông tin của bạn bao gồm:

 

8. Cách truy cập, cập nhật và yêu cầu xoá thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?

(a) Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua Thiết Lập Tài Khoản trong Trò chơi hoặc trên trang web của trò chơi. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi hoặc không tìm thấy chỗ để truy cập, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi.

(b) Trường hợp bạn yêu cầu xoá thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ thì chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi; có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi buộc phải lưu trữ thông tin của bạn tối thiểu sáu (6) tháng kể từ thời điểm bạn ngừng sử dụng trò chơi hoặc yêu cầu xóa thông tin tài khoản (đối với tài khoản ZingID, thời gian lưu trữ yêu cầu là tối thiểu hai (2) năm kể từ thời điểm bạn ngừng sử dụng dịch vụ); vì vậy, thông tin của bạn sẽ chỉ được xóa (theo yêu cầu của bạn) sau khi kết thúc thời gian mà chúng tôi buộc phải lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật.

(c) Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ email vng.game.publishing@gmail.com để được hỗ trợ.

 

9. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

VNG sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho VNG hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

10. Phí Và Các Khoản Thu

VNG cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

 

11. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi VNG

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 

12. Liên Lạc Với Chúng Tôi

- Địa chỉ email vng.game.publishing@gmail.com hoặc

- Công Ty Cổ Phần VNG: VNG Campus, Đường số 13, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.